تبلیغات
معبـــری به آســمان - شنیدی حاجی؟ به ماها میگن افسر جنگ نرم...
بی سیــم رو بده مــن 

همت همت ....

میشنــوی صدامونــو ؟؟!! ...

حاجی مــارو راه نــدادن طلائیــه ...

حاج همــت همه بچه هــا پشت خط مونــدن

چندتا اتوبــوس دلسوخته داریــم چیکارشون کنیــم ؟؟

ماها همــه همت ِ شهرمــون رو از شرق میبریـم غرب شایــدم از شمال به جنــوب

اما به خدا خروجی ِ « سه راه شهــادت » نداره !!..

حاجی اینجــا نقل و نبات میریــزن سرمــون

حاج همت اعتقاداتمونــو نشونــه گرفتــن

شلیـکــ مستقیــم میکنند به ایمانــمون

انبار مهماتمون رو قراره پر بصیرت کنیم

به ماها میگن افسـر جنگـــ نــرم

شنیــدی حاجی؟؟

خیلی سخته، همه جا میدون ِ مینــه، میــن ها همه مخفی

پاتو کـج بذاری یهو ممکنـه همه پلای پشت سرت خراب شـه

رمــز همه عملیــات هامون ... یامهـدی ست ...

قلممون اگه از راهی که تــو براش سر داده باشی بنویســه

بــرا دشمن مثــل بمب اتــم میمونــه

حجابمـون اگه اونی باشه که شماها برا حفظش جنگیدیــد میشه خــار تو چشمشون

حاجی هنوز صدام میــاد ؟..

حاجی تنهامون نــذار

بیـا دستمونو بگیــر ...

مثل اینکـه قطع شــد

چقدر حرف داشتــم ....

طبقه بندی: جنگ نرم،

تاریخ : دوشنبه 3 مهر 1391 | 12:06 ق.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء