تبلیغات
معبـــری به آســمان - بند پوتینم شل شده !


اندازه پسر خودم بود ...

سیزده چهارده سال سن داشت ....

وسط عملیات یدفعه نشست ...

گفتم : حالا چه وقت استراحته ؟!!

گفت : بند پوتینم شل شده. میبندم و راه میفتم ...

نشست ولی بلند نشد ....
هردوپایش تیر خورده بود 

ولی برای روحیه ما چیزی نگفت !!!طبقه بندی: دفاع مقدس،

تاریخ : پنجشنبه 15 اسفند 1392 | 08:14 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء