تبلیغات
معبـــری به آســمان - راه عـاشقی

پــــدر صــورت پـسـر را بـــوسیـــد

گـفت :تا کـی میخوای بـری جبـهـه ؟

پسر خندید و گفت :

قول میدم این دفعه ی آخرم باشه بابا !

پدر : قــول دادی ها !!

و پسر سر قــولش " جــ
ــان " داد ...
 راهی است راه عشق که هیچــش کنــاره نیست

آنجا جــز آنکــه جــان سپارند چــاره نیست..

تاریخ : یکشنبه 13 بهمن 1392 | 06:55 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء