تبلیغات
معبـــری به آســمان - شهید گمنام سلام

سـلام کردن مستحب هست

 ولی جوابـش واجب 

و کدام شهید ترک واجبـــــ می کند.

شهیــد گمنـــام ســلامتاریخ : چهارشنبه 9 بهمن 1392 | 09:47 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء