تبلیغات
معبـــری به آســمان - سـرش میرفت قولــش نمیرفت

به مادرقـول داده تبود حتما برمی گرده ،

وقتی مادر تن بی سـر فرزندش را دیـد

لبخند تلخی زد و گفتـــ :

"پسـرم سـرش میرفت قولــش نمیرفت."
امـا بـدانـیـد , هـرکـس در راه خـدا کـشـتـه نـشـود ؛
عـاقـبـت مـی مـیـرد . . .


طبقه بندی: دفاع مقدس،

تاریخ : جمعه 4 بهمن 1392 | 03:06 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء