تبلیغات
معبـــری به آســمان - دیشب دوباره خواب دیدم کربلا را...

دیشب دوﺑﺎره خواب دیدم کربلا را
کرب و ﺑﻼی ﭘﺎک و خوب جبهه ھ ﺎ را
****
دیشب دوﺑﺎره ﺟﺎن ﻣﺎ پرواز میکرد
ﺑﺎ روح سبز شهدا همراز میکرد
****
دیشب تمام جبهه ھﺎبوی جنون داﺷت
اندر کنام عشق ﺟﺎری جوی خون داﺷت
****
دیشب سبو از دﺳت ﺳﺎقی میگرفتم
ﺑﺎ جبهه ای ھﺎی خدا معنی گرفتم
****
دیشب ﮐﻼس عشق بود و تست مردی
غیرت ﮐﻼم اول و ھم ﭘﺎیـمردی
****
دیشب میان جبهه مجنون می شدم من
کل خلایق لیلی و مفتون شدم من
****
دیدم که جان را بر سر میخانه دادن
اول ﮐﻼم عشق و دل بر دوﺳت دادنطبقه بندی: دفاع مقدس،

تاریخ : شنبه 23 آذر 1392 | 10:49 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء