تبلیغات
معبـــری به آســمان - نمـــــاز در حال دویـــــدن ...!شب عملیات بدر بود...

كه با قایق به طرف منطقه مورد نظر خود به راه افتادیم .

بعد از رسیدن به خشكى كه با مشقت زیاد و عبور از موانع خورشیدى و سیم خاردارهاى حلقوىانجام گرفت . 

دستور حركت صادر شد.

خط اول را نیروهاى خط شكن از وجود نیروهاى دشمن پاک كرده بودند

و گوشه و كنار جاده جنازه هاى آن ها دیده مى شد.

منطقه فوق العاده باتلاقى بود و گاهى تا مچ پا در گل و لاى فرو مى رفتیم .

ما كه تجهیزات كامل همراه داشتیم و در حال دویدن هم بودیم ، فهمیدیم كه وقت نماز صبح شدهاست .

اعلام شد امكان توقف و اقامه نماز نیست و باید در همین حالت نماز بخوانید.

ما در حال دویدن و در وضعیتى كه گلوله هاى خمپاره در اطرافمان به زمین مى خورد

و نیز عده اى هم مجروح مى شدند.

نماز صبح را در حال دویدن اقامه كردیم...!طبقه بندی: دفاع مقدس،

تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1392 | 02:09 ق.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء