تبلیغات
معبـــری به آســمان - شهید بی سر...


داد می زد گریـه می کرد،می گفت:می خواهـم صـورت برادرم را ببــوسم...

اجازه نمی دادنـد.

یکی گفت:خواهــر است مگر چه اشکالی دارد؟بگذارید بـرادرش را ببــوسد.

گفتند: شما اصرار نکنیـد نمی شود...

این شهیـد سـر ندارد...
طبقه بندی: دفاع مقدس،

تاریخ : سه شنبه 7 آبان 1392 | 09:00 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء