تبلیغات
معبـــری به آســمان - وقت ماندن است،نه گذشتن..

سال 74 بود و فصل پاییز،كه در منطقه عملیات والفجر یك در فكه،میدان مینها را می گشتیم تا جاهای مشكوك را پیدا كنیم.

بعد از كانالی كه برای مقابله با حمله بچه ها زده بودند،میدان مین وسیعی قرار داشت.

نزدیك كه شدیم،با صحنه ای عجیب رو به رو شدیم.اول فكر كردیم لباس یا پارچه ای است كه باد آورده،ولی كه جلوتر كه رفتیم متوجه شدیم شهیدی است كه ظاهرا برای عبور نیروها از میان سیمهای خاردار،خود را روی آن انداخته است تا بقیه به سلامت بگذرند.

بند بند استخوانهای بدن داخل لباس قرار داشت و در غربتی دوازده ساله روی سیم خاردار دراز كشیده بود.

دوازده سال انتظاری كه معبر میدان مین را هم به ما نشان می داد.

طبقه بندی: دفاع مقدس،

تاریخ : جمعه 18 مرداد 1392 | 12:08 ق.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء