تبلیغات
معبـــری به آســمان - خــــدا...

خدا

آدمــها ؛

خیــلی زود همـــراهان صمــیمی را فــراموش مـیکــنند ....

درست مثـل زمــانی که باران بنــد می آیـد ،

و خیلی‌ها چــترهایشان را جـا می‌گـــذارند ... !!!

گاهی دلم میخواهد وقتی بغض میکنم

خدا از آسمان به زمین بیاید

اشک هایم را پاک کند، دستم را بگیرد و بگوید:

اینجا آدمها اذیتت میکنند؟

بــیـــا بــــــرویــــــــم..
تاریخ : سه شنبه 21 شهریور 1391 | 12:28 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء