تبلیغات
معبـــری به آســمان - داغدار فرزند..


گفتنــد:

شهیـد که دیگر غسـل نمیخواهـد . . .

نمیدانستنـد

غسـل هم بهـانه ای بود

تا برای بـار آخــر

پسرش را نـوازش کنــد ...طبقه بندی: دفاع مقدس،

تاریخ : دوشنبه 31 تیر 1392 | 01:36 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء