تبلیغات
معبـــری به آســمان - تن بی سر..از مــادرش قول گرفته بود بعد از شهــادتش

در قبـری که خودش کنـده بود دفـنش کننـد

موقع دفنـش همه دیدن در قبر 

فقط  جسم بی سرش جا میشود..

قبر را به اندازه کنده بود....طبقه بندی: دفاع مقدس،

تاریخ : سه شنبه 25 تیر 1392 | 06:34 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء