تبلیغات
معبـــری به آســمان - خاطره ای از شهید مصطفی چمران...


در 25 سالگی با استفاده از بورس تحصیلی دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران به آمریکا اعزام شد. 

مادرش به هنگام اعزام به او گفت: مصطفی، شیرم را حلالت نمی کنم اگر در طول این سفر گناه و حرامی مرتکب شوی

و این مصطفی است که چشمان پاکش به زمین دوخته می شود و با نجابت تمام می گوید: مادر، دعایم کن

 و پس از سالها که به ایران باز می گردد، مادرش به او می گوید: مصطفی با توصیه من چه کردی؟  

و دکتر مصطفی چمران با کلامی محجوب تر از قبل می گوید: مادر، بخدا قسم که در تمام این سالها حتی فکر گناه نیز به ذهنم خطور نکرد
تاریخ : چهارشنبه 16 اسفند 1391 | 08:16 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء