تبلیغات
معبـــری به آســمان - جنگـــ نـــرم

***جـ ـنگ نـ ـرم***

آری، ای جــوان تو در جنگـــ نــرم هستی

جنگــی که دشمــن از تو قوی استــــ

اگــر در جنگـــ ۸ ساله تیر خوردنــد

الان با افتخار می گویند جانبــازم

اگــر در جنگ ۸ ساله شهید شدنــد .الان خانواده هایشان افتخار می کننــد

اما......

اگــر در این جنگ ترکش بخــوری دیگر درست نمی شــود

دیگــر نمی توانی با افتخــار بگویی من جانبــاز جنگـــ نــرم هستــم.

اگــر در گوشی خودت یک فیلــم غیــر اخلاقی داریــن ان یک ترکش است از طرف دشمــن

جنگ همــان جنگ است.

با این تفاوتــــ،

که دیــروز زن در پشت جبهــه بود و

امــروز در خط مقـــدم؛

با کفش های

پاشنه ی بلنــد!
--------------------------------------------------------------------------

خاکــریز امروز اینجــاست ...!!! تعجب نکنیــد الان پشت خاکریز هستیــد مواظب حمله دشمــن باشیـــد ...طبقه بندی: جنگ نرم،

تاریخ : یکشنبه 7 آبان 1391 | 02:44 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء