تبلیغات
معبـــری به آســمان - مثل همه ی ما بود....مثل همه مــا بود:

مثل همه کودکــــان در آغوش گرم مادرش بزرگــــ شد...
و مثل همه نوجـــوان ها، در همین کوچه ها و خیابان ها فوتبال بازی می کـــرد
و مثل همه جــــوان ها عاشــق شد.

ناگهان...

کسی، دلش را ربود و اسمش را گذاشت شهید.

مثل همه مــا بــــود اما مثل همه مــا نشـــد....
طبقه بندی: دفاع مقدس،

تاریخ : دوشنبه 24 مهر 1391 | 07:55 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء