تبلیغات
معبـــری به آســمان - خون دلها خورده ایم....


*ما خون دلهــا خورده ایم ، قرارمان برای نســل نوجــوان و جــوان این نبــود !

*من آنـروز یک عشــق داشتم ؛ پیــروزی یا شهــادت ..

بعضی ها امروز هر ساعت ، عاشق و معشوق آدم های غریبه می شوند و به سادگی دل می دهند و دل ربایی می کنند!

*من آنـروز از گل و لای و خاک
سنگــرها بر لباسهای ساده ام لذت می بردم..

و بعضی ها امروز از شلوارهای لی خاک نما و پاره پوره خارجی !

*من آنـروز در جبهــه زیر آفتــاب داغ ، چفیــه بر سر می انداختم تا نسوزم ،

بعضی ها امروز روسری از سـر انداخته اند که موی سر به نـامحـرم نشان داده و بســوزند ودیگران راهم بســوزانند !

*من آنــروز در خط مقــدم برادران غریبــه زیادی را می دیدم و به همه می گفتم : خدا قــوت، نه خسته برادر! ..

بعضی ها امروز برای طرح دوستی ، فقط با عجله از همه می پرسنـد : ASL?

طبقه بندی: دفاع مقدس،

تاریخ : دوشنبه 10 مهر 1391 | 08:34 ب.ظ | نویسنده : سـلالة الزهـــراء